173. Ki is a boldog ember?

„Boldog ember, aki féli az Urat, akinek öröme telik törvényében.” (Zsolt 112,1)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

            Sokunknak félelmet, szorongást okoz az Úrfélelem. Hogyan lehet boldog az ember, ha fél? Tuljdonképpen, sehogy. János apostol kertelés nélkül írja nekünk: A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet.” (1 Jn 4,18)

Mégis, az Úrfélelem a Szentlélek egyik ajándéka. Az Isten ajándéka viszont hogyan lehet okozója annak, hogy aki azt birtokolja, abban nem tökéletes a szeretet? Fontos tehát, hogy eligazodjunk ebben a kérdében, mert Isten maga az Igazság és a Szeretet, tehát ellentmondás nem lehet benne. A bizonytalanság bennünk, valóban csökkenti a szeretetet, a bátorságot bennünk és táptalaja annak, hogy ne tudjunk ellenállni a kísértéseknek.

Isten szavában, törvényében nincsen ellentmondás, nekünk kell helyesen értelmeznünk a szavát. Mint a szülő – gyermek viszony, ehhez hasonló Isetn – ember viszonya. Gondoljunk bele! Mi jót akarunk gyermekünknek, segítjük őt a nevelés során, hogy azt a Jót és Igazat, amit mi birtoklunk ami a miénk, azt ő is vágyja, kövesse, mégpedig szabad döntése nyomán. Ez biztosítja a gyermek boldogságát és a velünk való egységet is. Erről szól a gondviselés, nevelés és akkor örül a szülő, ha a gyermek felismeri szülei jószándékát, aszerint rendezi be életét, bölcs és okos lesz és szereti a legfőbb parancsot, a legfőbb törvényt, ami nem más, mint a Szeretet Törvénye. A szeretet pedig a teljes áldozatkészség, odaadás a másik, a szeretet személyért, Istenért és emberért egyaránt.

A helyes Úrfélelem nem a rettegés a büntetéstől, hanem a vágyakozás a szeretet parancsáshoz való hűségre, minden kísértés és nehézség ellenére mindhalálig és vágyakozás arra, amit Isten megígért nekünk, az örök és teljes boldogságot vele és minden emberrel, akiben a szeretet győzött. Erre a szeretetre, hűségre épül a család, a házasság, a holtomiglan, holtodiglan ígéretben és az egyház is a maga szentségeiben. Mivel Isten örök, ezért ezek az ígéretek sem múlnak el, nem válnak semmissé, hiszen Isten és az Ő törvényei nem változnak. Véglegesek és erre az Ő hűsége a biztosíték Szent Fia áldozatában és feltámadásában.

Tehát az a boldog ember, aki rá mer hagyatkozni a gondviselő Istenre, teremtőjére, megváltójára, és csak attól fél, hogy ne veszítse el a legfőbb kincset. Ez az akarat, szándék persze nem zárja ki, hogy elbotlunk, elesünk, engedünk a kísértésnek, de azt jelenti, hogy van és marad mindig kellő bátorságunk felállni, bocsánatot kérni, rendezni a kapcsolatot egymással és Istennel, kiengesztelődni. Isten ezt akarja, erre vágyik, Ő maga az Irgalom, a megbocsátás, mert a szeretet türelmes, és a másik javát keresi.

Tehát az Úrfélelem minket ne szorongásra, hanem éppenséggel bátorságra indítson, hiszen Isten alig várja, hogy velünk egy legyen, mi Őbenne, Ő meg mibennünk. Hát nem ez a legfőbb boldogság?! Heti szentjeink is mindezek példái a többi szenttel együtt, kezdve a Boldogságos Szűz Máriától, egészen Szent István királyig és tovább. Végezetül néhány gyakorlati instrukció a Szentírásból a boldogsághoz (mot direkt nem a nyolc boldogságot idézem):

„Boldogok embereid s boldogok szolgáid, akik mindig előtted állnak és hallják bölcsességedet.” (2 Krón 9,7)

„Boldog ember, aki megtalálta a bölcsességet, az az ember, aki okosságra tesz szert!” (Péld 3,13)

„Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik.” (Jak 1,12)

„Boldog az ember, aki mindig istenfélő, aki azonban szívét megkeményíti, bajba jut.” Péld 24,14

„Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket.” (az évközi 21. vasárnap kollekta könyörgése)

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1035 Budapest, Kórház utca 37.

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: