174. Az édesanyák védőszentje

„Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!” (Mt 7,7)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

1987-ben alakult meg, kapott püspöki jóváhagyást Madridban az első Szent Mónika Közösség. 1992. óta hazánkban is működik. Ajánlom minden édesanya szívébe a közösséget, a hitet, melyben semmi sem lehetetlen. http://szentmonika.hu/bemutatkozas

Az édesanyák hite, áldozatkészsége, lelki ereje nélkül nem működhet, nem épülhet egyetlen társadalom sem. Szent asszonyok kísérték az Urat, asszonyok, özvegyek, szentéletű szűzek, szerzetesnővérek nélkül a mai egyházunk sem létezne. És nyilván a karitász sem. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden hölgynek, asszonynak, akik akár a plébániai karitász tevékenységbe, akár más egyéb karitatív tevékenységbe adják bele mindenüket, teljes önmagukat, valójukat. Készek mindenkor az áldozathozatalra és sok esetben lelki édesanyákká is válnak, amikor gondoskodnak a rászorulókról, sajátjuknak érezve a nehézségeiket.

Ez a szeretet sokkal több, sokkal nagyobb, mint amennyinek látszik. A tevékeny szeretet és az imádság valóban hordozza Isten szeretetét, ami nélkül nincsen élet, nincsen boldogság, nincsen üdvösség. Boldog vagyok, hogy együtt végezhetem én magam is a munkát sok édesanyával és hálát adok értük a Mennyei Atyának. Mind édes gyermekeik, mind lelki gyermekeik sok kegyelmet köszönhetnek, köszönhetünk nekik.

A Szent Mónika imaközösségek arra vállalkoztak, hogy buzgón imádkozzanak saját és egymás gyermekeikért, mások gyermekeiért, hogy NE VESZÍTSÉK EL HITÜKET. A hit elvesztése, a bizalom és a remény elvesztése, a boldogság és az üdvösség elvesztését vonja maga után – vagyis mindazt, ami az ember életének célja és értelme.

A karitász tevékenysége és a Szent Mónikás imaélet kéz a kézben jár együtt, egymást kiegészíti, egymást segíti. Ahogy Szent Mónika könnyes imádságát fiának, Ágostonnak megtérésével jutalmazta az Isten (vö. napi kollekta könyörgés), ugyanígy mi szülők (édesanyák és édesapák is) karitászosként vagy más helyzetben is buzgón, időt és fáradságot nem kímélve szítsuk fel magunkban a hitet, a reményt és a szeretetet, hogy az imaéletünkben is a fejlődés útján járjunk!

Ora et labora (imádság és munka) – Szent Benedek apát jelmondata és Szent Mónika példája erősítse az édesanyákat és mindannyiunkat, hogy állapotbeli kötelességünk teljesítésén felül mind a tevékeny szeretetben, mind az imádságban legyünk kitartóak, állhatatosak és higgyük, hogy mindent megkapunk, amit kérünk és ami a javunkra válik, sőt azon felül is Isten minden képzeletet felülmúló boldogságot ajándékoz nekünk.

A mai, VII. Szeretetláng Fesztivál kegyelmei és Urunk bátorítása a Szeretetláng naplóban, hogy „mennél többet kérsz, annál többet kapsz”, segítsen minket életünk során!

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: