Kategória: Egypercesek

127. Karitász Egyperces

127. Lelki és anyagi javak „A halált nem Isten alkotta, ő nem leli örömét az élők pusztulásában. Hisz mindent azért teremtett, hogy legyen, és a világon minden teremtmény az életet
By ..
/ no comments

126. Karitász Egyperces

126. Krisztus szeretete sürget „Krisztus szeretete sürget minket…ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” (2 Kor 5,14-17) Kedves Karitász
By ..
/ no comments

125. Karitász Egyperces

125. Jézus Szíve kegyelem oltára „A vidám szív derűssé teszi az arcot is, a szív bánata megöl minden életkedvet.” (Péld 15,13) Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban! Pénteken, Jézus
By ..
/ no comments

124. Karitász Egyperces

124. Úrnapja „Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük..” (Úrnapi kollekta
By ..
/ no comments

123. Karitász Egyperces

123. Szentháromság vasárnapján „Áldott legyen az Atyaisten, és Isten egyszülött Fia, valamint a Szentlélek, mert irgalmasságot gyakorolt velünk.” (Szentháromság vasárnapi szentmise kezdőéneke) Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban! Szentháromság
By ..
/ no comments

122. Karitász Egyperces

122. Pünkösdi Lélek „A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.” (Jn 3,8)
By ..
/ no comments

121. Karitász Egyperces

121. Elsőáldozások napja „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké él.” (Jn 6,51) Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban! Urunk mennybemenetelének főünnepe, hagyományosan
By ..
/ no comments

120. Karitász Egyperces

120. A szeretet parancsa „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,34) Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban! Lehet-e parancsolni
By ..
/ no comments

119. Karitász Egyperces

119. A munka szent tevékenység „Jézus azt mondta nekik: „Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom.” (Jn 5,17) Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban! A munka szent tevékenység, mert
By ..
/ no comments

118. Karitász Egyperces

118. Fiatal lelkek vagyunk „Ó, ifjak, lányok, gyermekek, az angyalszóból értsetek, feltámadt Krisztus értetek, alleluja.” (Húsvéti népének) Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban! Mi vagyunk az ifjak, a gyermekek,
By ..
/ no comments