Kategória: Egypercesek

124. Karitász Egyperces

124. Úrnapja „Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük..” (Úrnapi kollekta
By ..
/ no comments

123. Karitász Egyperces

123. Szentháromság vasárnapján „Áldott legyen az Atyaisten, és Isten egyszülött Fia, valamint a Szentlélek, mert irgalmasságot gyakorolt velünk.” (Szentháromság vasárnapi szentmise kezdőéneke) Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban! Szentháromság
By ..
/ no comments

122. Karitász Egyperces

122. Pünkösdi Lélek „A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.” (Jn 3,8)
By ..
/ no comments

121. Karitász Egyperces

121. Elsőáldozások napja „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké él.” (Jn 6,51) Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban! Urunk mennybemenetelének főünnepe, hagyományosan
By ..
/ no comments

120. Karitász Egyperces

120. A szeretet parancsa „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,34) Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban! Lehet-e parancsolni
By ..
/ no comments

119. Karitász Egyperces

119. A munka szent tevékenység „Jézus azt mondta nekik: „Atyám mindmáig munkálkodik, azért én is munkálkodom.” (Jn 5,17) Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban! A munka szent tevékenység, mert
By ..
/ no comments

118. Karitász Egyperces

118. Fiatal lelkek vagyunk „Ó, ifjak, lányok, gyermekek, az angyalszóból értsetek, feltámadt Krisztus értetek, alleluja.” (Húsvéti népének) Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban! Mi vagyunk az ifjak, a gyermekek,
By ..
/ no comments

117. Karitász Egyperces

117. Irgalmas lelkek „,A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.”  (Isteni irgalmasság kilenced hetedik nap imaverse) Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az
By ..
/ no comments

116. Karitász Egyperces

116. Fényes héten „A lelket, ki Urának jóságát hirdeti, Isten különösképpen szereti. Mindig közel van az élő víz forrásához, Ki kegyelmet merít az Isten irgalmából. (Isteni irgalmasság kilenced hetedik nap
By ..
/ no comments

115. Karitász egyperces

115. Krisztus hét szava a kereszten „Betegsége, a mi gyógyulásunk, rút halála legyőzi halálunk” (Nagycsütörtöki virrasztó imaóra énekválasza) Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban! Az Úr Jézus utolsó szavait
By ..
/ no comments