Jó gyakorlat: Ez a segítség mindenkinek jólesett

A Szent Erzsébet Karitász Központ tevékenységében méltán foglal el kiemelt helyet a támogatási programok között a szerényebb körülmények között élő családok, személyek megsegítését célzó LAK6 program.

Ennek keretében 2021. évben, ahogy azt megelőzően, sok kérelmezőnknek sikerült enyhítenünk súlyos helyzetén. A sok kérelem mellett egy, támogatási összegében jelentős, és a példaértékű segítő összefogás tekintetében előremutató, reménykeltő esetünket mutatjuk be.

Egy idős özvegyasszony azért fordult kéréssel Plébánosához és plébániájának Karitász  csoportvezetőjéhez, mert szerény otthona rendkívül leromlott állapotba került. Csekély jövedelme, nyugdíja nem tette lehetővé, hogy önerőből finanszírozza a régóta esedékes felújítási munkálatokat, így a kis ház már-már lakhatatlanná vált.

Ilyen volt a felújítás előtt

A helyzet súlyosságát látva a Plébános atya azonnal cselekedett. A plébánián gyűjtést kezdeményezett, a hívők külön erre a célra adakozhattak, kérelmet és helyzetjelentést nyújtott be a kerületi önkormányzat illetékeseihez egyszeri, nagyobb összegű támogatást remélve, keresett és talált egy megbízható kivitelező vállalkozást, és ezzel egy időben fordult a Karitász csoporttal karöltve a Szent Erzsébet Karitász Központhoz, hiszen a Karitász területi régióvezetője napi kapcsolatban áll a Központtal.

A Plébános atyával és a Karitász helyi csoportvezetőjével együtt lefolytatott helyszíni szemlénk  teljesen világossá tette, hogy ebben az esetben komoly felújítási munkálatokról van szó. Az összefogásra azért volt szükség, mert a Szent Erzsébet Karitász támogatási anyagi lehetőségei természetesen korlátozottak, egy ekkora volumenű támogatást egymaga nem tudott volna véghezvinni, miközben az építőanyag árak szinte hetente emelkedtek, és nyilvánvalóan ez is fokozta a nehézségeket.

Időközben a plébánia hívő közössége szépen adakozott a nemes célra, az önkormányzat is kiutalt egy bizonyos összeget, a költségek nagy részét pedig végül is a Katolikus Karitász Országos Központja és a Szent Erzsébet Karitász Központ biztosította a ház lakhatóvá tételéhez, sőt a szükséges építőanyagok egy részét is a Katolikus Karitász Országos Központja rendelkezésre bocsátotta, és a Szent Erzsébet Karitász Központ saját gépjárművel a helyszínre szállította.

A munkálatok költségeinek megfizetésére egy példa értékű összefogás jött létre: az önkormányzat 250.000,- Ft-ot vállalt, a plébánia híveinek adakozása 350.000,- Ft-tal járult hozzá, a Katolikus Karitász Országos Központ LAK6 programjából 169.000,- Ft került kiutalásra, illetve az építőanyagok biztosítása mellett a Szent Erzsébet Karitász Központ Krízis keretéből 157.000,- Ft-ot, és a Szent Erzsébet a Szegényekért Alapítvány 200.000,- Ft-ot utalt át támogatásként a rászoruló család otthonának lakhatóvá tételéhez.

A ház sérült szerkezeti elemei, részei teljes egészében kijavításra kerültek, a munkálatok kivitelezése gyorsan és zökkenőmentesen lezajlott a segítséget kérő idős néni hatalmas örömére. Súlyos problémától szabadult meg a segítség által, régóta nyomasztotta a megoldhatatlannak látszó gond.

Ilyen lett a felújítás után

A Szent Erzsébet Karitász és a Nowaczek Márius Plébános atya is nagy megelégedettséggel nyugtázta, hogy sikerült a kivitelezés komoly elszántság és összefogás révén, amiben a Karitász és a plébánia közösen állt ki egy ügy érdekében.

Hálás köszönjük, mindenkinek a részvételét, imádságait, akik a példás összefogásban részt vállaltak.

Csillag Lajos                                                                                     Márton Andrea

programfelelős munkatárs                                                                szakmai irodavezető

Categories: