166. A hit legyőzi a világot

„Mert mindenki, aki Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk..” (1 Jn 5,4)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Tegnap ismét Kárpátaján voltunk 6 autóból álló konvojban több, mint 6 tonna élelmiszert, takarókat, matracokat, ruhákat, játékokat, tisztító- és tisztálkodószereket vittünk Ungvárra, Munkácsra, Beregszászba és kisebb helységekbe, plébániákra.

Munkácson találkoztunk Fehér Ferenc úrral, a Munkácsi Egyházmegye Szent Márton  Karitász igazgatójával, az ő és a helyi városi Szent Erzsébet Karitász munkatársaival (a  mi főegyházmegyénk karitász központjának névadója és védőszentje is Árpád-házi Szent Erzsébet). A személyes találkozás, az egy szív, egy lélek közössége Krisztusban, a lelki és az operatív megbeszélés, a közös pakolás, rakodás és az imádság felemelte szívünket.

A láthatatlan kegyelmi kiáradást befogadó szívek megsokszorozzák és a szeretet világába repítik mindazokat, akik hisznek és bíznak Istenben, a szeretet végső és teljes győzelmében. És éppen erről ír nekünk János apostol a levelében. Úgy és csak úgy tudjuk legyőzni a világot, a háborút, a nyomort, a szükséget, a szenvedést, ha felemeljük szívünk azt az Úrhoz, ha az Égre tekintünk, miközben a földön munkálkodunk.

Csodálatos lelki élmény volt megtapasztalni azt a hitet, reményt és szeretetet, ami az igazgató úrból és munkatársaiból sugárzott. Krisztus békéjét nyújtják nap, mint nap a városban és az egyházmegyében élő menekülteknek. Krisztus békéje az Őbenne való hitből fakad, az isteni erényekből, a hitől, a reményből és a szeretetből. Mindezek már itt a földön összekapcsolnak minket Istennel – ezért isteni erények.

Krisztus békéje azt jelenti, hogy elfogadom Isten akaratát, a gondvislő Isten rendelkezéseit, azt, amit ad és amit megenged. Hiszen megengedi a bűnt, a háborút, a szenvedést, de meg is adja mindazon kegyelmeket, amivel az örök életet mégis és mindezek ellenére elnyerhetjük, sőt már ebben a békében megőrízve szívünket, itt is megtapasztalhatjuk. Elfogadjuk Isten akaratát úgy, hogy nem tiltakozunk ellene, hanem az Őáltala megadott körülmények között, legyőzve bensőnk gyarlóságait, gyengeségeit megmaradunk hűségesen a hitben és a szeretetben. A gondviselésbe vetett hit a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem ijedünk meg, ne félünk attól, ami nem rajtunk múlik, hanem minden fenyegetés ellenére kitartunk a lelkiismeretünk szerinti legjobb döntéseinkben.

Hitünk próbája az, hogy ha le is húz minket a félelem és a kísértés, akkor is Jézusra tekintünk, és kérjük, mint Péter apostol, hogy „Uram segíts!”. Úr pedig segíteni fog, ahogy a vizen járni akaró és a háborgó vízre való lenézéskor süllyedő apostolnak is segített. Jézus kinyújtott karja megmentette őt. Bízzunk abban, hogy ha jó úton járunk, ha jót teszünk, de ha le is térünk a helyes útról, az Úr akkor is megsegít. És éppen ez a hit, ami legyőzi a világot. Tekintsünk fel az Úrra, a feszületre, mely legyőzte a bűnt és a halált!

Éppen ezt tapasztaltuk meg Kárpátalján. Ebből a hitből fakadó erő az, amiből fakadóan csak Munkácson, egy 85000 lelket számláló városban 22000 menekültnek segítenek, a karitászba naponta többszázan jönnek adományokért. 13 ingyenkonyhát működtetnek, 1300 személyt szállásolnak el egyházmegye-szerte. Miből másból fakadna ez az erő, mint a Szentlélekből? Mi másból aktiválódhat ez az erő, mint a munkatársak, az önkéntesek, a papok, a hívek és a jóakaratú emberek hitéből és reményéből? Íme, újboli tanúbizonysága a hit győzelmének. Mi is bízzunk, mi is higyjünk, éljünk és tegyünk ennek megfelelően – és legyőzzük a világot.

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1035 Budapest, Kórház utca 37.

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: