169. A Szentháromság osztatlan egység

„Áldott légyen a Szentháromság, az osztatlan egység! Mondjunk hálát néki, mert irgalmasságot tett vélünk! (liturgikus ének Szentháromság vasárnapjára)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

A közösség három személy egységétől kezdődik. A házáspár még nem család, de ha megszületik az első gyermekük, akkor már családnak hívjuk – a társadalom is így nevezi. Kiveszőfélben van a kérdés, hogy „hány családod van?” – a kérdés, a gyermekek számra utal. Ahány gyermek, annyi család, mert a szülőknek annál nagyobb felelősséggel és munkával kell róluk gondoskoni és főleg a következő nemzedék számára annál több lehetőség van a családok számának bővülésére, így a társadalom, a haza és az egyház egységének és erejének növelésére, az élet kibontakozására.

Merthogy a szeretet kibontakoztató erő és mint minden, Istentől származik. Az Örök Atya, az egyszülött Fiú, aki megtestesült Ige és a Szentlélek, aki az Atyától és a Fiútól származik, alapja és megvalósítója az örök szeretetnek, ami a világot létre hozta, benne az embert megeteremtette, saját képmásává tette, hogy bevonja teremtményét ebbe a szeretetközösségbe. Aki elküldte Fiát, hogy megváltson minket a bűn rabságából, ezáltal részt kaphassunk az örök boldogságban, az örök életben, Isten Szentháromságos közösségében.

A szeretet túlcsordulása a Szentháromság közösségéből fakad és éltet minket, hogy földi utunk is már ennek a boldogságnak az elővételezése legyen és meg tudjunk maradni hitben, szeretetben és igazságban. „Három a magyar igazság” – ez is a Szentháromságra utal. Isten – haza – család, mindez a földi boldogság egységébe tartozik, enélkül nincsen boldogság. És ebben a közösségben tudunk eljutni  a végső boldogságba. A család hármassága (édesapa, édesanya, gyermek) is a Szentháromság szeretetközösségének földi képe – isteni intézmény, ami soha nemfog elmúlni.

Hit – remény – szeretet: isteni erények, három erény, ami már itt a földön bevon minket a Szentháromságos szeretetközösségbe. Kell-e ennél több nekünk? Már itt a földön boldogok lehetünk – bár nehézségek, fájdalmak közepette –, de a boldogságot az adja, hogy jó uton járunk, ha az isteni erényeket keressük és magunkban kifejlesztjük. Ennek egyik útja, része a karitász szolgálat is, ami mások boldogságának munkálása, mások segítése révén tanúskodik a Szentháromság jelenlétéről és segít mindenkit ebbe a közösségbe már itt a földön bevonni.

„Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket.
Szeretet az Isten; aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne.” (1Jn 4,16)

Ennek jegyében, a Szent Erzsébet Karitász Központ 8 autóból álló konvojjal vitt tegnap a Munkácsi Egyházmegye Karitász Központjába és különböző plébániákra (pl. Munkács, Beregszász, Huszt, Gyertyánliget, Sárosoroszi, Bene), mintegy 14 millió Ft értékű adományt, amit a mi főegyházmegyénk hívei és jóakaratú emberek adtak össze. Ez már a 3. konvoj volt, eddig összesen kb. 25 tonna adomány vittünk közvetlenül, kb. 50 millió Ft értékben Kárpátaljára. A konvojt Márton Andrea szakmai irodaveztő szervezte és vezette, köszönet neki és minden önkéntesnek, munkatársnak. A konvojokban több pap, állandó diakónus és kispap vett részt, illetve a plébániák karitász önkéntesei, valamint a Szent Erzsébet Karitász Központ munkatársai. Az ungvári televízió tudósítása a tegnapi segélkonvojról: Tv21 Ungvár – Adományokat hozott Kárpátaljára az Esztergom-Budapesti Szent Erzsébet Karitasz – YouTube

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1035 Budapest, Kórház utca 37.

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: