Eminenciás Dr. Erdő Péter bíboros, prímás Esztergom – Budapesti érsek atya születésnapi köszöntése

Nagy tisztelettel és szeretettel kívánunk a személyes köszöntő albummal és a Boldogságos Szűzanyát ábrázoló kézi szőttessel további áldott szolgálatot, hozzá jó egészséget Bíboros úrnak a Szent Erzsébet Karitász Központ munkatársai és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye karitász önkénteseinek a nevében!

Hálát adva Bíboros atyáért a Mennyei Atyának, köszönjük, hogy a főegyházmegye karitász szolgálatát – mely a keresztény tanúságtételen és a misszión, evangelizáción keresztül a szegények és rászoruló testvéreink, felebarátaink felé megnyilvánulhat és ezáltal hitelesíti az Egyház küldetését a világ felé –, ilyen szeretettel, gondossággal támogatja, fenntartja.

Főpásztori bizalma irántunk és segítsége a Szentlélek ajándékait és erejét adja nekünk munkánkhoz. Hálásan köszönjük.

Ahogy Bíboros úr püspöki jelmondata jelzi: Initio non erat nisi gratia / Kezdetben nem volt más, csak a kegyelem. Ezt a kegyelmet mi is érezzük és ebből táplálkozunk az Egykenyér egységében.

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Categories: