171. Jézus Szíve kegyelem oltára

„Jézus Szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára, boldog, aki tehozzád hív, s szívét hozzád tárja. (Egyházi népének)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

            Magyarországon, ezen belül az egyházmegyénkben sok Jézus Szíve templom van, de még több templomban van Jézus Szíve oltár. Jézus Szent Szívének misztériumait fogamazza meg a dicsőítő litánia, amit Úrnapja utáni pénteken, de év közben is sokszor imádkozunk, imádkozzunk: http://www.fogadalmitemplom.hu/download/programok/jezus_szive_litania.pdf

Jézus Szíve ugyanis minden kegyelem forrása, minden szív királya és középpontja, amelyben a bölcsesség és a tudomány minden kincsei megvannak, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik, de ami számunkra a legfontosabb, hogy amelynek teljességéből mindannyian meríthetünk és a benne remélők üdvössége, a benne kimúlók reménysége, minden szentek gyönyörűsége.

Jézus Szíve Isten teremtéstől fogva való kegyelmének megnyilvánulása. Jézus élő, dobogó szíve élteti és működteti a Egyházat, a teljes hierarchiát az Oltárisztenség közösségében. Püspökeink, papjaink apostoli megbízást kapva vezetik, kormányozzák Isten népét, minket. Nagy az ő felelősségük és hősies munkát végeznek. Éppen ezért méltó és igazságos megünnepelni a jubiláns papokat, beleértve a kerek születésnapját ünneplő főpásztort, Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek atyát, aki Isten előtt felel mindannyiunkért, akik az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tagjai, itt élnek, dolgoznak. Bíboros úr a helyi egyház karitatív tevékenységéért is felelős, az ő fenntartásában, jóvoltából működik a Szent Erzsébet Karitász Központ is és a plébániai karitász csoportok is, hiszen ő nevezi ki a plébánosokat, plébániai kormányzókat, akik helyben őt képviselik.

Bíboros úr ma, június 25-én éppen 70 éves, ez alkalomból személyesen tudtuk köszönteni Márton Andrea szakmai irodavezető asszonnyal a Prímási palotában az egész egyházmegye karitász önkéntesei és munkatársai nevében, ezen szavakkal:

„Eminenciás Bíboros atya! Nagy tisztelettel és szeretettel kívánunk ezzel a köszöntő albummal és a Boldogságos Szűzanyát ábrázoló kézi szőttessel további áldott szolgálatot, hozzá jó egészséget Bíboros úrnak a Szent Erzsébet Karitász Központ munkatársai és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye karitász önkénteseinek a nevében!

Hálát adva Bíboros atyáért a Mennyei Atyának, köszönjük, hogy a főegyházmegye karitász szolgálatát – mely a keresztény tanúságtételen és a misszión, evangelizáción keresztül a szegények és rászoruló testvéreink, felebarátaink felé megnyilvánulhat és ezáltal hitelesíti az Egyház küldetését a világ felé –, ilyen szeretettel, gondossággal támogatja, fenntartja.

Főpásztori bizalma irántunk és segítsége a Szentlélek ajándékait és erejét adja nekünk munkánkhoz. Hálásan köszönjük. Ahogy Bíboros úr püspöki jelmondata jelzi: Initio non erat nisi gratia / Kezdetben nem volt más, csak a kegyelem. Ezt a kegyelmet mi is érezzük és ebből táplálkozunk az Egykenyér egységében.”

Átadtuk Bíboros úrnak ezt az albumot, amibe minden karitász önkéntesnek, csoportnak volt lehetősége egy-egy oldalon kifejezni jókívánságait, illetve egy egyedi, kézi szőttest, zárdamunkát, utólagos, aranyozott hársfa keretezéssel. Készítésének ideje: XIX. sz. vége, XX. sz. eleje. Kárpát-medencén belüli, ennél pontosabb adat nincs róla, ez is csak a stílusjegyekből következtethető.

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1035 Budapest, Kórház utca 37.

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: