185. Lelkinapra készülünk

„Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám. Aki nékem szolgál, azt megtiszteli az Atya.” (Jn 12,26)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

November 26-án szombaton tartjuk az éves lelkinapunkat, amit mindig Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolva szervezünk a főegyházmegye karitász önkénteseinek. Ezen a napon Dr. Osztie Zoltán plébános atya vezet minket a lélek útjain, hogy megerősödve a Szentlélekkel, ismerjük fel a gondviselő Isten jótéteményeit életünkben, szolgálatunkben és hogy ebből a felismerésből fakadóan fel tudjuk szítani magunkban a hálát és köszönetet a Mennyei Atya felé. Ebből a hálaadásból, ami a szentmisében csúcsosodik ki, kapunk új erőt, hogy küldetésünket a karitász tevékenységben jóvégre vigyük, tüzes lélekkel, nagy türelemmel és hozzáértéssel végezzük munkánkat a lelkek megmentéséért az egyház keretében, az Úr nevében.

Nagyon szép és tartalmas napnak nézünk elébe. Délelőtt a Szent Kinga Otthonban hallgatjuk az előadásokat Zoltán atyától, majd fórumot tartunk, ahol az aktuális kérdéseket, feladatokat beszéljük át a jelenlévőkkel. Az előadások témái:

1.     Küldetéstudat. Jézus az Úr, mi pedig az Ő szolgálatában testvéreinket, felebarátainkat kísérjük Hozzá a karitász tevékenységünkkel. Vegyük kezünkbe sorsunkat ebben a felelősségteljes szolgálatban!

·       Küldetésünk természetfeletti, szent küldetés. Isten országát építjük a szívekben. Tanúságot teszünk arról, hogy a Jó Isten szereti az embert, akit saját képmására teremtett és akiért saját Fiát is áldozatul adta. Aki meghirdette és megnyitotta Isten országát, aki egykor a keresztfán és azóta minden szentmisében áldozatul adja magát értünk, nekünk.

·       Küldetésünk, hogy ezt az örömet, evangéliumot megosszuk másokkal, rászoruló testvéreinkkel, felebarátainkkal és segítsük, hogy rátaláljanak az örök igazságra, az egyetlen útra, ami a boldogságba, örök életbe vezet.

·       Legyünk bátrak, Lélekkel eltelve végezzük szolgálatunkat!

2.     Testvéreink és felebarátaink üdvösségét szolgáljuk a tevékeny szeretet eszközrendszerével. Ennek szellemében okosan, jól kell szeretni.

·       Munkánk során az igazság és az irgalom szikláján kell állnunk, ekkor leszünk hitelesek és hatékonyak. Szolgáljuk az embereket, de nem kiszolgáljuk, hiszen egyrészt nem is tudnánk mindenkinek a pillanatnyi vágyait, szükségeit kielégíteni, viszont segíteni tudunk abban, hogy helyzetük jó irányba mozduljon, hogy ezzel ők maguk is motiváltabbak legyenek, és magukon segítsenek.

·       Az anyagi javakkal felelősen kell gazdálkodnunk, ezért abból nem jut mindenkinek minden, de a lelki javak korlátnak. A kettőt együtt adjuk, a látható anyagokkal a láthatatlan, de érezhető szeretetet is adjuk át!

3.     Mindent az Egyház élő közösségében, a hierarchia rendszerében végzünk.

4.     Krisztussal és az Egyházzal való egység alapja az imádságos élet, a közösség és az ebben való hűséges, áldozatos kitartás.

Ezen 4-5. témákról a következő egypercesben fogok írni.

Délután átmegyünk a Belvárosi templomba, ahol a templombemutatás (Szent Erzsébet, Szent Gellért, Szent László, Szent Kereszt ereklye, XIV. századi freskó, Hunyadi Mátyás oratórium, Liszt Ferenc, Adolf Kolping emlékek stb.) után ünnepi szentmisén veszünk részt. A szentmise végén köszönő emléklapokat adunk át azon önkénteseknek, akik kimagaslóan sokat segítették a háborús menekülteket, és az otthonmaradottakat. Köszönjük önkénteseink áldozatos szolgálatát. Jelentkezni lehet még a lelkinapra a karitász csoportvezetőknél, régióvezetőknél.

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: