186. Lelkinapra készülünk 2.

„Félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk: szentségben és igazságban járjunk előtte napról napra, amíg élünk.” (Lk 1,74-76)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

A november 26-i szombati lelkinap 3-4. témájához írok még néhány gondolatot:

1.      Mindent az Egyház élő közösségében, a hierarchia rendszerében végzünk.

·         A karitász munkához egyszerre szükséges a lelkierő, a belső tűz, a gyors, de körültekintő problémamegoldás, a helyzetfelismerés, a lehetőségek meglátása és a gyors cselekvés, de a megfontoltság, a higgadtság és rengeteg türelem nélkülözhetetlen.

·         Az Úr nevében szolgálunk, az pedig azt jelenti, hogy az Anyaszentegyházzal egységben, annak a hierarchikus rendjében kell ezt megtennünk. Mivel az Úr az Egyházra bízta az üdvösség kulcsát, útját, és a karitász az Egyház hármas tevékenységének egyike, nem lehet ettől semmiképpen és sohasem eltekinteni.

·         Az Úr Jézus az Egyház feje, a Szentanya a földi helytartója, a helyi egyházak a pápával egységben működnek, az egyházmegyék felelős vezetője az ordinárius püspök, az ő kormányzati jogköréből részesülnek a plébánosok, plébániai kormányzók. Tehát a plébános és kormányzó atyák felelősek a területeken élő hívek és más emberek lelki üdvösségéért (a plébános szó a latin plebs szóból származik, jelentése: a nép lelkésze), ő nevezi ki a karitász helyi vezetőjét, felelősét, csak az ő engedélyével, sőt áldásával működhet jól és az Úr nevében a karitász csoport.

·         Ez az elv és hierarchikus rend a biztosítéka a tanúságtételnek, még akkor is, ha a gyakorlati működést esetenként lelassítja, nehézkesebbé teszi. De ez így van rendjén, ez a biztosítéka az Egyház egységének, annak, hogy a Krisztusi sziklán maradunk. Lehet, hogy vannak időnként nézeteltérések, de éppen ennek az egységnek az őrzése, munkálása adja majd meg azt az erőt, ami az Egyház ereje, a Szeretet ereje és győzelme.

·         Kell tehát magunkat is képeznünk a megértésben, a türelemben, a gyakorlati megoldásokban a kompromisszumkészségben úgy, hogy az elveinket. az egyház tanítását sose hagyjuk el (ebben nincs kompromisszum). Ettől lesz hiteles a szolgálatunk, ettől növekedünk mi is a szeretetben, ezzel munkáljuk a magunk és egymás üdvösségét.

2.      Krisztussal és az Egyházzal való egység alapja az imádságos élet, a közösség és az ebben való hűséges, áldozatos kitartás.

·         Ahhoz, hogy a lelkünk mécseséből ne fogyjon ki az olaj, hogy ne égjünk ki, hogy meg tudjunk maradni a szeretetben, szükség van a közösségen túl a Szeretet Forrássához is járulnunk. Maga az Úr az élő vizek forrása, Ő az, aki olyan vizet ad nekünk, ami után nem leszünk szomjasak, a szentmiseáldozat, az eucharisztia pedig az Istennel való kapcsolatunk csúcsa és forrása. Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem fog éhezni, és aki bennem hisz, sohasem szomjazik meg.” (Jn 6,35)

·         Az imádságos élet, a szentségek gyakori vétele szükséges ahhoz, hogy a karitász munkánkat stabilan, kitartóan, hűségesen, megfelelően tanúságtevően tudjuk végezni. Mind a közösségi, mind az egyéni imádság szoros és folytonos kapcsolatot biztosít Mennyei Atyánkkal. Éppen ezért szervezünk havonta szentmisét, félévenként lelkinapot a karitász központban, de a plébániák is szerveznek lelkigyakorlatokat, zarándoklatokat, találkozókat stb.

·         Szent Péter apostol így figyelmeztet: Éppen ezért minden igyekezetetekkel legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a tudást, a tudás az önuralmat, az önuralom a jóban való kitartást, a jóban való kitartás a vallásos érzületet, a vallásos érzület a testvériességet, a testvériesség pedig a szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem marad Urunkra, Jézus Krisztusra vonatkozó ismeretetek hatástalan és meddő. (2 Pét 1,5-8)

Jelentkezni lehet még a lelkinapra a karitász önkéntesenek, korlátozott számban a karitász csoportvezetőknél, régióvezetőknél.

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: