187. Lelkinap után

„Krisztus eljövetelét hirdetjük, nem csupán az elsőt, hanem a másodikat is, amely az elsőnél sokkal dicsőségesebb lesz. Az elsőnél ugyanis béketűrését ismertük meg, míg a másodiknál Krisztus királyi méltósága lesz nyilvánvaló..” (Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító – IV. század)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

A november 26-i szombati lelkinapon több, mint 70 karitász önkéntes volt jelen az előadásokon, az ünnepi szentmisén pedig több, mint százan. Dr. Osztie Zoltán plébános atya Mindszenty József bíboros könyvéből idézett, Árpád-házi Szent Erzsébet példáját és hatását fejtette ki a negyvenes évek időszakára és a mai időszakára vonatkoztatva. Köszönjük neki a tartalmas és buzdító gondolatokat, ami megerősített minket küldetésünkben. A hálaadó szentmisében köszöntöttük a menekültekkel kapcsolatos munkában kimagaslóan sokat segítő állandó és alkalmi önkénteseinket, a leköszönő csoportvezetőket, az idei Caritas Hungarica díjazottjainkat (Mátyásy Marillát és Rajnai Lászlónét) és Szigetvári Györgynét, aki idén a Szent Erzsébet Rózsa-díjat kapja. A lelkinap bevezette az új egyházi évet, az ádventi várakozást, a decemberi programokat, karitász munkánk főszezonját.

Beléptünk az ádventi, az Urat váró időszakba. Nem csak a karácsonyt készíti elő, ami a megtestesülés ünnepe, ami az Úr első eljövetelét jelenti, hanem a másodikat is, amikor dicsőségben jön el, és megnyilvánul  minden nép és nemzet számára. Az életünk maga is egy ádvent, a liturgikus időszak pedig éppen ezért nagyon jeles, fontos, kegyelmet hozó mindazok számára, akik valóban várják az Úr eljövetelét, az Igazság és a Szeretet végső győzelmét.

Borrome Szent Károly püspök így ír: „Íme, szeretteim, elérkezett ez a nagyon jeles és ünnepi időszak. A Szentlélek is így beszél róla: a kegyelem ideje, az üdvösség, a béke és a kiengesztelődés napja. Ezt az időt mennyi vágyakozásban, milyen kitartó sóvárgásban várták repeső szívvel hajdan az ősatyák és a próféták. Milyen túlcsordult boldogsággal látta meg végre az igaz Simeon! És milyen ünnepélyességgel tartotta meg mindig az Egyház! Így kell nekünk is eltöltenünk: istenfélelemben, Istent dicsérő lélekkel, és az örök Atya iránti szüntelen hálaadással irgalmáért, melyet e misztériumban megmutatott. Egyszülöttjének ezzel az eljövetelével ugyanis irántunk, bűnösök iránti mérhetetlen szeretetéből azt küldte el, aki az ördög zsarnoki hatalmától megszabadít minket, az égbe hív, a mennyei szentélybe vezet be, magát az igazságot mutatja meg nekünk, a helyes erkölcsökre oktat, az erények magvait hinti el köztünk, kegyelme kincseivel tölt el minket, végül pedig gyermekei és az örök élet örökösei közé vesz fel bennünket.”

Készüljünk Krisztus eljövetelére, mind a karácsonyra, mind a végső igazságtételre, életutunk beteljesedésére, Isten országának eljövetelére! A készület legjobb módja, az imádság, a szentgyónás, a szentáldozás, a roráte szentmiséken való részvétel, a jócselekedetek. Közösségben együtt, mindezek megvalósítják az Úr jelenlétét, hiszen ahol ketten-hárman összegyűlünk az Ő nevében, ott Ő maga is jelen van. A karitász munkánk kiváló teret tud mindezeknek adni. Hálás és vágyakozó szívvel vágjunk az idei ádventbe!

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: