189. Akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak

„Mindenki, aki vizet gyűjt a hegyekből, és azt magához vonzza, avagy merít e forrásokból, az maga is esőt kezd permetezni, miként a felhők. Töltsd el hát lelked mélyét, hogy nedves legyen földed, és nyerjen vizet saját forrásodból is.” (Szent Ambrus püspök leveléből részlet)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Ádvent második felében járunk, hamarosan ráfordulunk a karácsonyi ünnepekre. Most van igazán dandárján a karitász munkánk is. Kell a lelki és fizikai erő, kell, hogy megerősítsük szívünket, hogy mindvégig szeretettel, türelemmel, empátiával, odafigyeléssel végezzük szent szolgálatunkat.

A feltöltődés, az erő kitől mástól származna, ha nem attól, akinek a nevében, akinek az országáért, akinek a győzelméért munkálkodunk. Az Úr is mindig dolgozott: Az én Atyám még mindig munkálkodik, és én is munkálkodom.” (Jn 5,17) Boldogok lehetünk, hogy az Úr nevében, az egyház szolgálatában végezhetjük karitász tevékenységünket. Töltsük fel lelki üzemanyagtankunkat Isten igéjéből és a szentségek vételéből! Izajás próféta így tanít ezzel kapcsolatban: „Vajon nem tudod? Vagy nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, aki a föld határait teremtette. Nem fárad el, és nem lankad el, bölcsessége kifürkészhetetlen. Erőt ad a fáradtnak, és az erőtlennek megsokasítja erejét. Elfáradhatnak a fiatalok, és ellankadhatnak, s az ifjak is megbotolva eleshetnek; de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem fáradnak el.” (Iz 40,28-31)

Testileg és lelkileg is elfáradunk – ez természetes, éppen ezért vegyük is figyelembe korlátainkat! Kell időt szánni a pihenésre, az alvásra is (még a roráték idejében is) és bizony a lelkünk megnyugvását, az elcsendesedést, a beszélgetéseket, a közös ünnepléseket is tartsuk napirenden! Ez az otthoni és a karitász készülődésre ugyanígy vonatkozik. Szent Ambrus püspök így bíztat: „Aki így sokat olvas és meg is érti azt, az megtelik, és aki telve van, az másokat is öntöz. Ezért mondja a Szentírás: ’Ha tele vannak a felhők, esőt hullatnak’ ” (Préd 11, 3).

A Szeplőtelen fogantatás ünnepe (dec. 8.), a guadalupei látnok emléknapja (dec. 9.), a Guadalupei Boldogságos Szűz Mária emléknapja (dec. 12.), mind-mind Szűzanya ünnep. Bízzuk magunkat mennyei édesanyánkra, olvassunk, elmélkedjünk róla, a rózsafüzér ebben is segítségünkre van! Az Úr segít, a Szűzanya segít – mi kell még? Ahogy az Úr Máriával volt – ahogy Gábor angyal hírül adta, úgy velünk is van, miként az apostolokkal is együtt volt munkájuk során: Ők pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, és az Úr együtt munkálkodott velük: megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” (Mk 16,20)

Jelek és visszajelzések kísérik a mi munkánkat is. Az örömteli, boldog arcok, a köszönetek, lelki öröm. Mi is megkapjuk az erősítést, hogy jóvégre vigyük szolgálatunkat a lelkek üdvösségéért, a gyerekek, felnőttek, idősek boldogságáért. Csak bízzunk és tartsunk ki mindig a hitben és a szeretetben!

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: