190. Megváltásunk napja közel van

„Emeljétek föl fejeteket és nézzetek az égre, megváltástok napja közel van! Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöknek is utat mutat. A szelídeket törvénnyel vezeti, az alázatosaknak ösvényét tanítja.” (vö. Lk 21,28)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Már csak néhány nap és felhangzik az angyalok karácsonyi kórusa: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek!” (Szentmise Gloria), amit minden szentmisében is éneklünk. Megválásunk szükséges feltétele megtörtént a megtestesüléssel, hogy Isten emberré lett, majd a Megváltó kereszthalálával és feltámadásával, de az elégséges feltétel teljesítése a mi saját döntésünk, felelősségünk és egyben a reményünk.

Isten, aki akaratunk nélkül teremtette az embert, beleértve az élet továbbadását is, nem fog minket üdvözíteni a mi saját akaratunk nélkül (vö. Szent Ágoston írása). Az elégséges feltétel teljesítése a mi saját felelősségünk, minden egyes emberé egyénileg, de egyúttal közös felelősségünk is van egymás üdvössége iránt. Hiszen, az, hogy ki mikor, hol született, milyen közegben, környezetben él, mik azok az objektív, rajta kívül álló körülmények, melyek meghatározzák saját egyéniségének, személyiségének kibontakozását, az közös, társadalmi felelősségünk.

Isten úgy alkotta a világot és irányítja a történelmet, hogy egymásra bízott minket, hogy egymást tegyük boldoggá, egymást segítsük az üdvösségre. Tehát, minden embernek egyszerre van saját egyéni, és közösségi felelőssége az életünk folyására a család szintjén, de közösségi és társadalmi szinten is. A szeretetet, aki maga az Isten, azt is egymástól kell eltanulnunk, megéreznünk, hogy bennünk magunkban is ki tudjon bontakozmi, ki tudjuk bontakoztatni. Ebben a természetes emberi kapcsolatok (család, haza, barátság, szerelem) állnak rendelkezésünkre, de az egyház, mint természetfeletti intézmény Isten szeretetét közvetlenül is felmutatja számunkra, főleg a szentségeiben.

A mi karitász közösségünk kimondottan egyszerre képviseli Istent, a Szeretetet, mind a természetes, mind a természetfeletti szinten. Azoknak, akik nem tapasztalták meg saját életükben a szeretetet és emiatt nehéz helyzetbe kerülnek, a karitász tudja nyújtani a vigaszt mind a tevékenységben, az adományokban, de az imádásg és a szeretetközösség szintjén is. Mivel minden ember szeretetre, Istenre vágyik, arra, hogy szeressék őt és hogy ő maga is tudjon adni valakinek szeretetet (hogy embernek érezhesse magát), a szeretet ünnepe felé haladva ez a vágy kicsúcsosodik. Pont a szeretet ünnepén hiányozna a szeretet? Ez nem hagyható, ezért is a legintenzívebb időszak az ádventi és a karácsonyi a karitász számára, egészen Szent Erzsébet ünnepétől.

Még sok feladatunk van, de fontos, hogy jusson idő a családunkra, az Istentől ránk bízott személyekre és arra is, hogy mi magunk is megpihenhessünk a karácsonyfa alatt a jászol mellett az Úrnál, az Úrban. A karitász munka sem mehet az állapotbeli kötelezettségeink rovására. A napokban megvoltak az egyházmegyi és régiós karácsonyi ünnepségek, még vannak hátra plébániai karitász rendezvények, ma éppen Kárpátalján jár két autónk önkéntesekkel, akik viszik a szeretetet a háború miatt szenvedő testvéreinknek.

Közel van az Úr hozzánk, velünk van Emmanuel, kegyelme pedig rajtunk a Szűzanya oltalmával. Emeljük tehát fel a szívünket, nézzünk fel az angyalokhoz, hogy meglássuk az Urat! Lássuk meg a Megváltót a jászolban fekvő Kisdedben, a szegényekben, de szeretteinkben is, minden emberben! Jó akarattal, békében, Krisztus békéjében üljük meg együtt karácsony ünnepét! Hálát adva a Jó Istennek ezért az esztendőért, kívánok minden karitászosnak, jóakaratú embernek áldott karácsonyi napokat és boldog új évet! (a következő egyperces Vízkereszt ünnepén lesz)

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: