191. Hálaadás XVI. Benedek emeritus pápáért

A szeretet által tanuljuk meg, hogy a másik embert ne csak a saját szemünkkel nézzük, hanem Isten szemével is, Jézus tekintetével.” (XVI. Benedek pápa, Deus Caritas Est kezdetű enciklikájából)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

December 31-én, a polgári év utolsó napján hálát adtunk az óesztendőeért, ma pedig itt az ideje, hogy XVI. Benedek emeritus pápáért adjunk hálát, mondjunk Te Deumot a Jó Istennek.

Sokat lehett hallani, lehet olvasni, visszaemlékezni érdemeiről, hűségéről, szeretetéről, teológiai műveiről, egész önmagáról, az Istennek teljesen átadott életéről. Égi közbenjárója, segítője lesz ezután az Anyaszentegyháznak és ezen belül a karitásznak is. Az egyház hármas küldetését, a martyria (tanúságtétel), a liturgia (Istentisztelet) és diakónia (szeretetszolgálat) egységét sokszor kiemelte, írta buzdításait, körleveleit, rendelkezéseit ezzel kapcsolatban.

Pontosította, megvilágította, kiemelte, hogy a karitász, mint szeretet szó, nem merül ki sem a szolidarításban, sem a humanitárius segítségekben, hanem a legnagyobb értékű tevékenység az evangelizáció, az Ige szolgálata, ezáltal az emberek üdvösségének szolgálata, mert az evangelizáció az emberi személy leglényegesebb, legátfogóbb fejlődését segíti elő (vö. XVI. Benedek pápa nagyböjti körlevele).

Milyen jó, hogy mi karitászosok éppen ezt tesszük: evangelizálunk, lelkeket mentünk a tevékeny szeretet evangelizáló cselekedeteivel. Jézust adjuk a csomagokkal, az adományok közvetítésével, szolgálatainkkal. Hálát adunk ezért Istennek és köszönetet mondhatunk a szentatyának is a megerősítésekért, az iránymutatásáért, buzdításokért. A Deus Caritas Est kezdet kezdetű enciklikájából idézek néhány gondolatot főtisztelendő Árvai Ferenc atya, siroki plébános, az Egri Főegyházmegye karitász igazgató kigyűjtéséből:

„A szeretet gyakorlása az özvegyek és árvák, a rabok, a betegek és mindenféle szükséget szenvedők iránt éppúgy a lényegéhez tartozik, mint a szentségek szolgálata és az evangélium hirdetése. Az Egyház éppúgy nem hanyagolhatja el a szeretetszolgálatot, mint a szentségeket és az Igét.”

„A szeretetszolgálat az Egyház számára nem valamiféle jótékonyság, amit másokra is rá lehetne bízni, hanem a lényegéhez tartozik, tulajdon lényegének mellőzhetetlen kifejezése.”

A szeretetre – a karitászra – mindig szükség lesz, még a legigazságosabb társadalomban is. Nincs olyan igazságos államrend, mely fölöslegessé tehetné a szeretet szolgálatát.

„Mindazoknak, akik az Egyház karitatív szervezeteiben dolgoznak, nem csupán hozzáértően kell végezniük az éppen szükséges teendőket, hanem a szívükkel kell úgy odafordulniuk a másikhoz, hogy az megérezhesse emberi jóságukat.”

„Isten és az ember legjobb védelme éppen a szeretet. Az Egyház karitatív szervezeteinek feladata, hogy ennek tudatát erősítse képviselőiben annak érdekében, hogy tetteikkel, szavaikkal, hallgatásaikkal és példájukkal Krisztus hiteles tanúi legyenek.”

„Ami a munkatársakat illeti, akik az Egyházban a felebaráti szeretetet konkrétan gyakorolják, a lényeges dolgokat már elmondtuk. Nem követhetnek világmegváltó ideológiákat, hanem a hitet kell követniük, mely a szeretetben tevékeny (vö. Gal 5,6). Ezért elsősorban olyan embereknek kell lenniük, akiket megérintett Krisztus szeretete, akiknek a szívét Krisztus a maga szeretetével megnyerte, s akikben fölébredt a felebarát iránti szeretet. Jelmondatukat a második korintusi levélből kell venniük: „Krisztus szeretete sürget minket” (5,14).”

Járjunk tehát ebben az évben is Krisztus útján, ahogy XVI. Benedek pápa is regnáló szentatyaként is és emeritus pápaként is irányt, utat mutatott, példát adott nekünk és most már célba érkezve, a mennyből segít minket a szentek közösségében!

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: