192. A keresztségben küldetést, hivatást kaptunk

„Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: ’Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.’” (Mt 28,18-20)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Vízkereszt és Urunk megkeresztelkedése ünnepei bevezetnek minket a polgári évbe, az évközi 2. vasárnapon is Jézus megkeresztelkedéséről olvasunk a szentmise evangéliuni részében. A keresztség megtisztít bűneinktől, a keresztség befogad az egyház közösségébe, a keresztség kijelöli életutunkat is – azaz, hogy hűségesen kövessük Urunkat, maradjunk meg az egyház közösségében és vigyük végbe miundazt, amit a Mennyei Atya velünk kapcsolatban jónak tart, vagyis teljesítsük az Ő akaratát.

Ahogy az Úrra a megkeresztelkedésekor rászállt a Szentlélek, úgy a mi szívünkbe is beköltözött. Ahogy Jézus az apostolokat misszióba küldte, úgy minket is küld evangelizálni a karitász szolgálatunkkal is. Ehhez a megtísztítás, a befogadás, mind-mind előkészület, ahogy a minden vasárnapi és más ünnepi szentmise is rendbe szed, felkészít, megerősít, ellát szentséggel (az Úr testével és vérével), hogy legyen békénk, erőnk, eledelünk, hogy a Mennyei Atya akaratát a magunk életében jóvégre vihessük.

„Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: ’Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.’” (Mt 3,16-17) A Mennyei Atya szeretett fia Jézus, Jézus barátai és testvérei azok, akik megtartják a szeretet parancsát és hallgatnak a szavára (vö. Mt 12,50 és Jn 15,14). A keresztségünk óta mi is Isten gyermekei, a Mennyország örökösei, az Úr társörökösei vagyunk, bennünk is kedvét leli az Atya, ha megtesszük akaratát, ami nem más, mint megismerjük őt és eljussunk az igazság ismeretére.

Tehát járjuk az igazság és az irgalom útját, azaz a szeretet útját! Isten mindenképpen szeret minket, mert ha nem szeretett volna, meg sem teremtett volna. Mint ahogy mi is minden körülmények között és minden feltétel nélkül szeretjük a gyermekeinket és egymást (hiszen a szeretet nem köthető feltételhez – ha ahhoz kötnénk, akkor már nem lenne szeretet) – ha tényleg szeretünk, de kedvünket, örömünket abban leljük, ha a másik, a szeret személy, gyermekünk, házastársunk, családtagunk, barátunk viszonozza ezt a szeretetet. A szeretet viszontszeretetre vár, mert akkor teljes. A Mennyei Atya vágya, hogy feleljünk az Ő szeretetére, hívására, az Úr Jézus kereszten mondott szava, hogy szomjúhozom is ezt jelenti. Ezt jelenti az Úr kitárt karja a kereszten, mely mindeneket magához vonz (vö. Jn 12,32).

A szeretet bizonyítéka az áldozatos, kitartó, hűséges szolgálat – nem a bűntelenség, mert arra képtelenek vagyunk. De viszontszeretetre, szolgáló, a másik személyt boldogságát, üdvösségét munkáló szolgálatra igenis képesek vagyunk. Ez lebegjen a szemünk előtt folyamatosan! Szeretni és viszontszeretni, akarni Jézussal maradni, akarni az egyház szolgálatában dolgozni, akarni tanúságot tenni Krisztus áldozatáról, az Isten szeretetéről.

Ehhez vegyük a szentségeket, maradjunk közösségben, békességben, ismerjük fel az Isten akaratát a pillanatokban – ez a lelkiismeretünk szava! Így szabadok, boldogok, bátrak és erősek leszünk – mert a Lélek ereje múködik bennünk az Úr áldásával, a Szűzanya oltalmával. Csodálatosan szép év vár ránk, mert van reményünk, jövőnk, célunk, társunk és vezérünk az úton.

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: