193. A karitászmunka öröme a szeretet öröme

„A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.” (Gal 5,22-25)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Szent Pál apostol arról ír, hogy a szeretetből fakadó áldozathozatal, magunk felülmúlása az öröm alapja. Méghozzá a lelki örömé, ami a Szentlélek gyümölcse mibennünk. A Szentlélek öröme a Szentháromság öröme, az Atya – Fiú – Szentlélek közti végtelen erősségű és értékű viszony jellemzője. Ebből részesülünk mi is, mi emberek, akik a Mennyei Atya képmására vagyunk termemtve. Az Ő Lelke működik a mi lelkünkben, az Ő Fia váltott meg minket és nyitotta meg számunkra az Isten országát.

Isten országa az, ahol Ő lakozik, ahol Ő az úr. Ez már itt a földön is megjelenik, mindazok között, akik a Lélek szerint élnek, Krisztusban élnek. Mivel itt a földön még minden töredezett, mindent csak töredékesen látunk (vö. 1Kor 13,9), mert megosztottak vagyunk, ezért számunkra Isten országa csak a Mennyországban jön el teljesen és véglegesen. Itt a földön azonban már bele tekinthetünk, megérezhetjük a Mennyország ízét.

Legfőképpen akkor, amikor Isten útján járunk, amikor az Ő nevében cselekszünk az Ő kedve szerint. Legfőképpen akkor, ha a Szeretetről, azaz Róla teszünk tanúságot, megmutatjuk Őt és ezzel igazoljuk az Ő létét, uralmát és győzelmét. Amikor másoknak segítünk, amikor fáradozunk mások boldogságáért, amikor jókedvre derítünk másokat a szolgálatunkkal, szavunkkal, mosolyunkkal, akkor éppen a küldetésünket végezzük. Megmutatjuk, hogy van remény, van cél, létezik a boldogság, még hozzá el nem múlóan. Ez a legerősebb evangelizáció.

Amikor szeretettel, belső tűzzel, örömmel, türelemmel, kedvesen, szelíden, békességben végezzük a karitász munkánkat, akkor bennünk már a Szentlélek működik, az Ő gyümölcsei érnek be a magunk és mások javára. A gyümölcs termés, eredmény, ami sok megelőző fejlődési fázison túljutva alakul ki. Mi emberek mindnyájan „jó fák vagyunk”, Isten akkor leli bennünk örömét, és mi is akkor és csak akkor lehetünk boldogok, ha megteremjük a jó gyülölcsöt. „A jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt.” (Mt 7,18) – mondja az Úr. Mi emberek, tehát nem teremthetnénk rossz gyümölcsöt, mert az Isten Jó és az Ő képmása is nyilvánvalóan és eredetileg jó. Isten akarata az, hogy jó is maradjon és jó gyümölcsöt hozzon.

Ez minden ember küldetése, öröme és egyetlen lehetősége a boldogságra, az örök boldogságra, azaz az üdvösségre. „Dum spiro, spero – Amíg élek, remélek” (ez volt Prohászka Ottokár püspök jelmondata is), azaz soha sincs késő jó irányba kormányozni életünk hajóját. Se nekünk, se másoknak nem késő, amíg élünk. Mindenki kap időt, mindenki kap esélyt és nincs elveszett, reménytelen élet. Viszont tudjuk, hogy a földi időnk véges és nem tudjuk mikor szakad meg, tehát szükséges a mielőbbi korrekció mindenkinek, mert csak itt változtathatunk.

Mivel megosztottak vagyunk, senki sem mondhatja, hogy biztosan a jó cél felé halad, korrigálásra kisebb-nagyobb mértékben minannyiunknak szüksége va. Mi magunk nem is tudunk jól kormányozni, de az Úr Lelkének segítségével igenis tudunk. Adjuk át életünk kormányrúdját bátram az Úrnak! Engedjük be Őt szívünke teljesen, ahogy Zákeus a házába engedte Jézust! Akkor a mi házunkra, a mi életünkre is üdvösség árad. Vegyük kezünkbe sorsunkat!

Tartozzunk teljesen Krisztushoz, éljünk a Léleknek megfelelően, és ezzel a biztos reménnyel, Krisztus szikláján, az Egyház szikláján megtámaszkodva éljük napjainkat, végezzük karitász munkánkat, végezzük az otthoni, munkahelyi feladatainkat. Ha így teszünk, akkor mások számára segítségül leszünk, hogy ők is megteremhessék szívükben a Lélek gyümölcseit. Így nő a szeretet a világban, így lesz béke a szívekben és így fordulhat jóra minden rossz irányba tartó élet.

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: