196. Erőnk akkor látszik, amikor gyengék vagyunk

„Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyengeségben mutatkozik meg a maga teljességében.” (2 Kor 12,9)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Február 11. a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapja, a betegek világnapja. A betegség mindenkit érint, közvetlenül, közvetve, voltunk, vagyunk, leszünk betegek. Egyszer egy belgyógyász szakorvos asszony mondta nekem mosolyogva, vigasztalásként, a megcsillagozott laboreredményeimet vizsgálva, hogy „nincs egészséges ember, csak rossz diagnózis” – tehát, azt nem várhatjuk, hogy minden eredmény tökéletes legyen. Természetes, hogy vigyáznunk kell magunkra, nem hanyagolhatjuk el az egészségünket, de az adottságaink, a körülmények, az életkor előrehaladta a testi hanyatlást mindenképpen elővezeti.

A betegség is egyfajta készület a testi halálra, ezzel jobb szembe nézni, mindsem eltekinteni tőle. A hitünk fokmérője az is, hogy hogyan foglalkozunk a betegséggel, mennyire félünk, mennyire vesszük komolyan, mennyi energiát emészt fel a betegség gondolata. Esetleg rémületbe, kétségbeesésbe kerget? Szent Pál éppen azzal vigasztal és buzdít a fenti mottóban, hogy a hitünk ereje, fényessége éppen akkor mutatkozhat meg, amikor kiviláglig az esendőségünk, gyengeségünk, az, hogy valójában nem vagyunk urai a jövőnknek. Nézzünk szembe ezzel bátran a hit szemével!

A betegséget, a halált nem Isten akarta, de megengedi és jóra fordítja. A betegség, a halál, mind az emberiség áteredő bűnéből és személyes bűneinkből fakad, de Jézusban értelmet nyer minden szenvedés, mert Ő szenvedte el helyettünk és értünk a legnagyobb fokú szenvedést, Ő vette magára a bűneinket, halt meg és támadt fel értünk. Az Ő feltámadása, a mi lehetőségünk, jövőképünk, az Ő betegsége (bűneink magára vétele) a mi gyógyulásunk. A betegség alkalom és jó lehetőség is arra, hogy hitünk, bizalmunk erősödjék, sőt amikor feladjuk a magunk erejéből a reményünket, akkor ne a semmibe, hanem a Mindenbe, a Mindenhatóba vessük bizalmunkat. Isten, aki minden mindenben, aki mindenütt jelen van, aki nélkül semmi sem történik, azt akarja, hogy üdvözüljünk, boldogok legyünk, eljussunk a teljességre Őbenne. Vár minket, teljesen megtisztulva, megszabadítva minket bűneinktől és annak következményeitől.

„Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent.” (Mt 5,8) – tanít minket az Úr a hegyibeszédben. Az évközi 6. vasárnap szentmise kollekta könyörgése is erre irányul: „Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk.”

A betegség, a szenvedés, a fájdalom, a halál mind-mind misztérium, azaz olyan titkok, amelyeket emberi ésszel megfejteni nem lehetséges. Misztériumok, Isten titkai, melyekről tudjuk, hogy kifürkészhetetlenek. Ahol pedig az emberi képességeink véget érnek, ott csak a hit ad jó megoldást. A hitünk pedig Krisztusra irányul, tehát benne, csak Őbenne van a megoldás. A miértre nincsen ember számára érthető válasz. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik (vö. Róm 8,28).

Elegendő erőnk van a hitből, a szentségekből, hogy a testi gyengeségeink ne korlátozzák a hitünk kibontakozását, céljának elérését, azaz üdvösséget. Igazi karitász feladat számunkra, hogy a magunk betegségét példamutatóan viseljük, békével tűrjük (vö. irgalmasság lelki cselekedetei), ezzel segítsük a minket ápolókat, nekünk segítőket. Ebből a hitből fakadó erőt adjuk át másoknak is aktív szolgálatunkkal, beteg szeretteinknek, gondozottjainknak, minden betegnek, akikkel találkozunk és gondjukat viseljük, segítünk neki. A betegek szolgálata, az Úr szolgálata, hiszen Ő van jelen minden betegben.

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: