200. Keresztutak ideje

„Észrevetted-e már, hányszor megyek feléd, hogy megfogjam kezedet? Vezetlek, hogy ne légy bátortalan. A kegyelmek bősége, mely erőt és bátorságot ad, ez vagyok Én. Ez az én világosságom, mely bevilágítja a göröngyös utakat, melyeken neked járnod kell. Nem mindegy, milyen lélekkel járjátok ezt az utat. Te csak hagyatkozz Rám! Te most Velem jössz a Kálváriára. Ez a megaláztatások útja. Édesanyánk is Velünk jön, s megosztja veled fájdalmait.” (a Szeretetláng naplóból)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

„Az Úr legyen veletek!” – ez a felkiáltás, felhívás, megerősítés minden szentmise, és egyéb liturgikus eseményben elhangzik, ha püspök mondja, akkor a „Békesség veletek!” a formája a köszöntésnek. Milyen jó lenne, ha ezen szavaknak a teljes tudatában élnénk! Csakhogy, kicsiny hitünk miatt gyakran ellankadunk, elbátortalanodunk. A félelmek, aggodalmak eluralják szívünket, elhomályosítják tisztán látásunkat. A félelem nagy ellenségünk, a bizalmat, a reményt is rombolja.

Ezért mondja Jézus minden alkalommal apostolainak, tanítványainak és nekünk is, hogy „Ne féljetek!”. Kindelmenn Károlyné Szántó Erzsébet asszony által írt Szeretetláng Lelki Napló is arra irányítja a figyelmünket, szívünket, hogy higgyük azt, hogy Jézus sosem hagy el, Ő mindig velünk van, édesanyja pedig oltalmaz minket, imádkozik értünk őrangyalunkkal, védőszentjeinkkel és sok más szenttel (pl. szeretteinkkel, akik már a mennyben vannak) együtt. Óriási erő, imaerőtér segíti azt, hogy mi is hűséggel végig járjuk utunkat, a mi saját keresztutunkat és megtegyük az Igazságot. Az Út Jézus, az Igazság Jézus, az Élet Jézus – nincs másban üdvösség, nincs másban maradandó, tiszta boldogság – éppen ezért nem is lehet másban remény, bizalom és értelmes hit. Minden másba való kapaszkodás tévút, eltévelyedés, zsákutca, szélkergetés, csalódás, ami végül pusztulásba visz.

Csak egy út van, az pedig az Úr útja. Mi is térjünk rá újra és újra bátran! Vele megyünk a rögös, nehéz, olykor fájdamakkal teli úton. De ez nem baj, mert ez visz a helyes irányba. Ne arra a vonatra szálljunk fel, ami a legkényelmesebb, hanem ami a helyes irányba visz! Az idő véges, a fájdalmak is végesek. Ha elesünk, Ő felsegít, ha eltévedünk, Ő visszaigazít, ha kételkedünk, Ő megerősít, ha lelkünk bekoszolódik a sáros úton, ha bűnt követünk el, Ő megbocsát, ha megvalljuk és bocsánatot kérünk tőle.

Mi kellene még nekünk? Ugye semmi, mert Ő elég, mert Ő a minden mindenben. Nem mindegy tehát, hogy merre megyünk és az sem mindegy, hogy milyen lelkülettel. A nehézségek közepette is van okunk megőrízni a belső békénket, örömünket, reményünket. Mindezekkel nem csak magunkat erősítjük, hanem környezetünket is – ez a misszió, ez az evangelizáció. Azzal, hogy minden helyzetben és körülmények között megőrizzük a reményünket, a feltámadásba vetett hitünket és erről tanúságot téve másokat is bíztatunk, másoknak is átadjuk a Lélek erejét, másoknak is reményt és jövőt adunk.

Karitász munkánk célja éppen ez, és ehhez minden eszköz rendelkezésünkre áll, a Szentlélek ajándékaitól kezdve a tárgyi adományokig. Minden megvan hozzá. A kicsi csomag is nagy lesz, ha szeretettel adjuk. Mert, ahogy a végtelen Isten elfér a kicsiny szentostyában, ugyanígy elfér az élelmiszercsomagokban, a segítő kezekben, a mosolyban, a vigasztaló szavakban.

Kedves Karitász Önkéntesek! Az Úrnak szolgálunk a szegényekben, rászorulókban, betegekben, magányosokban, minden emberben. Őáltala, Ővele és Őbenne élünk, adunk, szolgálunk. Ránk árad az Istenáldás az Egyház közösségében, sose felejtsük ezt el! Ehhez a szent küldetéshez pedig legyünk mindhalálig hűségesek, méltók, hogy a mi Golgotánk után mi is feltámadjunk és közösségben a már megdicsőült Egyházzal lássuk az Istent, nála és vele lakjunk mindörökké!

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: