202. Gyümölcsoltó Boldogasszony

„Isten elküldte Gábor angyalt Szűz Máriához, József jegyeséhez; a Szűz megrettent a fénytől. Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél: Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.” (vö. Lk 1,26-320)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Tavaszköszöntő ünnepünk Gyümölcsoltó Boldogasszony, Urunk születésének hírüladása főünnep. Szent Gábriel főangyal adta hírül Szűz Máriának, hogy áldott az asszonyok között, mert ő lesz a megtestesült Isten anyja, aki megváltónk lesz. Nagy, félelmetes titok ez, hitünk egyik szent titka. Ahogy bontakozik a tél utáni természet, ahogy készül a Mária és József a nagy hivatásukra, ahogy a magzatok fejlődnek édesanyjuk szíve alatt, ahogy az életünk és azon belül a hitünk is bontakozik – úgy bontakozik ki Isten országa már itt a földön, hogy teljesen megvalósulva tapasztaljuk majd a mennyben.

Minden mindennel összefügg. Isten országa, sokszor csöndben, nem látványosan, de megállíthatatlanul megvalósul. Aki hisz, aki bízik, aki remél, az nem tántorodik el, nem esik kétségbe, ezért célba ér. Hitünk lényege: bármilyen nehézség, buktató, a gonosz lélek cselvetése, a világ bűne, a saját gyarlóságünk, bűneink gátolják is az utunkat, rendíthetetlenül hiszünk és kitartunk hűséggel a szeretetben. Mégha elesünk is, felkelünk, bocsánatot kérünk, kiengesztelődünk és megbocsátunk. Egyértelmű tehát az Út, egyértelmű az Igazság, az abszolút igazodási pont, a szeretet törvénye – és ráadásul meg is testesült értünk, azonossá vált velünk. Bűntelenűl, de bűneinket magára véve mutatott példát, adott elégtételt mindnyájunk helyett.

Őmaga a megtestesült Irgalmasság, nekünk karitászosoknak a minta, a vezér és a jópásztor. Mindenben vegyünk róla példát, mindenben kövessük őt, mindenkor cselekedjünk úgy, ahogy ő cselekedne ott és akkor a mi helyünkben! Tudjuk ezt, hogyan kell, mert bele van vésve lelkiismeretünkbe, szívünkbe, ösztöneinkbe, hiszen az Ő arcát hordozzuk. A papság, püspökök, áldozópapok Krisztus képmását hordozzák magukon, a diakónusok a szolgáló Krisztust jelenítik mind, mindannyian pedig egyek lehetünk vele az eucharisztiában és Szentlelke segítségével követhetjük, küldöttei lehetünk.

Óriási mélység Isten titka, elmerülni benne öröm, megnyugvás, béke. Ráfordulunk nagyböjt végére, a jövő héten már virágvasáranap, azután jön a nagyhét, a szent három nap és húsvét ünnepnapjai. Állapotbeli és vállalt kötelezettségeink mellett maradjon időnk a lelkünkre, tisztítsuk meg szívünket a szentgyónásban, járjunk keresztutat, beszégessünk a hitről szeretteinkkel, testvéreinkkel, a rászorulókkal legyünk még kedvesebbek, még türelmesebbek és ragadjunk meg minden alkalmat, hogy beszélgessünk velük is!

A legjobb tanúságtétel a jótettek véghezvitele, de ha kérdezik, ha érdeklődnek, ne rejtsük véka alá azt sem, hogy miért tesszük mindezt. Szent Péter apostol konkréten hívja fel erre a figyelmünket: „Őrizzétek szentül szívetekben az Úr Krisztust. Mindenkor legyetek készen arra, hogy válaszolni tudjatok mindenkinek, aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi tőletek” (Pét 3,15). Több olyan személyes élményem volt karitász munkám során, amikor megkérdezték, hogy miért tesszük mindezt, miért segítünk, mi indít minket erre a szolgálatra. Ilyenkor fel szoktam mutatni a feszületre és azt mondom: Őérte, aki értünk emberré lett és megmentett minket.

A hála a legfőbb motivációja, motorja a karitászmunkának, de minden szeretetcselekedetnek, áldozathozatalnak is. Mondhatjuk, hogy Isten irántunk való szeretete az alapja, a szükséges feltétele a világ létének, működésének, a szeretet kibontakozásának, de a hála az, amiből fakadóan hozzá tudjuk tenni mi magunk az elégséges részt. Isten, aki tiszteli szabad akaratunkat, nem passzívan figyeli a világtörténelem, és a mi saját életünk folyását, hanem vágyja a velünk való együttműködést, az egységet, az eggyé válást, a közös örömet és boldogságunkat. Szórja, sugározza kegyelmeit. Ennek része és egyik megnyilvánulása Urunk megtestesülése és a hozzá kapcsolódó ünnepek is. Érezzük, élvezzük Isten bizalmát, viszonozzuk és hálatelt szívvel készüljünk a közelgő húsvétra!

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Iroda: 1033 Budapest III. ker. Szentendrei út 69-71. (Kövi Szűz Mária Plébánia)

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkp.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: