67. Karitász egyperces – A farkas és a vírus

Aki nem ismeri, annak érdemes elolvasnia a Szent Ferencről szóló Fioretti (Virágoskert) legenda gyűjteményt, melynek egyik tanulságos története egy farkasról szól, mely Gubbio városát tartotta rettegésben

Ha Isten szeretete él a szívünkben, nem ingadoznak a lépteink. (vö. Zsolt 37,31)

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

Megette a háziállatokat, megtámadta az embereket, áldozatokat is szedett. Rémisztő híre volt a városkában, az emberek alig mertek kimerészkedni a házukból, útra kelni, s ha mégis, akkor pedig állig felfegyverkezve, csoportokban. A város lakói kétségbe esésükben Ferencet hívták. El is jött és rögtön a vadállatot kereste. Nem kellet sokáig keresnie, mert alig ment ki a városkapun, a fenevad rárontott. Ferenc a levegőben keresztet rajzolva felé megállította, a farkas megtorpant, harapásra kitátott száját becsukta, fejét lehorgasztotta és meghunyászkodva feküdt Ferenc lábai elé.

Ő pedig farkas testvért bevitte a város főterére, mint szelíd kutya ment mellette a néhány órával még bestiának nevezett Isten teremtménye. A lakók apraja-nagyja Ferenc és a farkas köré gyűlt. Nem féltek már annyira, hiszen Ferenc láthatóan megszelídítette. Ferenc ajánlatát a város lakói egyöntetűen elfogadták: a lakók megígérték, hogy ezentúl minden nap ételt és vizet adnak neki, gondoskodnak róla. A farkassal pedig megígértette, hogy többé nem zaklatja, nem ijesztget, nem bántja az embereket. A farkas Ferenc intelmeire fejével engedelmesen bólintott, Ferenc kinyújtott kezébe jobb első lábát kézfogásként belehelyezte.

Az ünnepélyes ígéret tétel után pedig Ferenc a város lakóihoz fordult: Testvéreim, ha ti így féltek Isten egy ilyen teremtményétől, aki éhségében és félelmében tett gonoszat, akkor miért nem féltek a valódi ellenségtől a sátántól, aki eredendően hazug és gyilkos? Figyelmeztette őket, hogy Isten igazságosságától féljenek és térjenek meg, valamint bízzanak Isten gondviselő szeretetében, térjenek meg és akkor nem kell semmitől és senkitől sem félniük.

Jó alkalom nekünk, karitászosoknak, keresztényeknek, hogy ebben a rémisztgető vírusos időben, az emberek látható veszélytől való félelmét, az Isten gondviselő szeretetében való bizodalom felszítása és erősítése felé mozdítsuk. Ha egy járványtól ennyire félünk, akkor miért nem félünk az igazi ellenségtől, kísértőtől, aki tényleg a rosszra visz minket? Az Úr nagyon határozattan figyelmeztet minket: „Ne azoktól féljetek, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a testet is és a lelket is a kárhozatba taszíthatja. (Mt, 10,28)

Karitász szolgálatunkhoz tartozik az is – mindamellett, hogy tevékenyen segítünk ezekben az időkben is a rászorulóknak –, hogy mutassuk meg az embereknek, hogy nem kell félni semmitől, ha Isten gondviselő, számunkra üdvösséget, boldogságot vágyó és akaró szeretetében bízunk és teljesen ráhagyatkozunk.

Itt a lehetőség, hogy Istenbe vetett bizalmunkról, a bensőnkben működő Krisztus békéjéről tanúságot téve, hitünk ragyogása utat mutasson az embereknek a megtérésre. Mi, akik az Úrban bízunk, higgadtan, nyugodtan, bölcsen, okosan, belső békénket kisugározva tudunk testi és lelki segítséget nyújtani a labilis lelkű, talajtalan, félénk embereknek. Úgy világítson tehát a mi hitünk, hogy jótetteinket látva, Mennyei Atyánkat dicsőítsék. (vö. Mt 5,16).

Hirdetések:

·         A következő karitász műsorunk a Mária Rádióban március 18-án szerdán 10.50 órakor kezdődik.

·         Karitász Lelkiségi Hittan következő alkalma március 16-én hétfőn 16.30 órakor lesz. Helyszín: Teréz anya terem, a Belvárosi Főplébánia Karitász terme, Budapest, V. ker. Apáczai Csere János utca 5. hátsó lépcsőház, I. emelet, (lift nincs), kapucsengő: 35.

·         A karitász műsorok a Mária Rádióban itt érhetők el: https://hangtar.mariaradio.hu/Tevekeny_Szeretet

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitászigazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1.

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkozpont.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: