Főangyalok, őrangyalok

„Angyalainak parancsot adott, hogy őrizzenek minden utadon” Zsolt 90, 11

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

            Michael harcolt értünk a sátán ellen és legyőzte, Gábriel megváltó Urunk születését adta hírül a Boldogságos Szűzanyának, aki mindnyájunk égi édesanyja, aki lábbal tiporta a gonoszt az engedelmességével, Ráfáel, aki meggyógyította Isten kiválasztottjait és ahogy visszaadta Tóbiás látását, a mi vakságunkat is gyógyítja.

A szentírásban nevesített főangyalok mellett sok-sok más angyal is segít minket. Saját őrangyalaink vannak, akik láthatatlan működésükkel segítenek nekünk az Isten útján járnunk, az üdvösség útján maradnunk. Megóvnak, megvédenek, megerősítenek, lelkiismeretünkben megszólalnak, észhez térítenek, veszedelmeket hárítanak el tőlünk.

A szentírás történetei beszámolnak szolgálatukról. Lótot sürgették, hogy hagyja el a pusztulásra ítélt Szodomát (vö. Ter 19,15), Isten nevében intézkednek, rendelkezéseket adnak hírül és visznek végbe (vö. Dán 4,14), angyalok szolgáltak az Úrnak a 40 napos böjt és a sátán kísértései után (vö. Mt 4,11) és angyalok aratnak a világ végén, végzik el az ítéletet (vö. Mt 13,39-49). És sorolhatnánk még azt a sok csodát, isteni beavatkozást miértünk, hogy biztonsággal eljussunk a mennybe, arra a helyre, melyet Isten nekünk és mindenkinek készített, akik szeretik Őt.

Az egyik legfontosabb tettük az volt, hogy az Urat megerősítették, amikor vérrel verejtékezett a Getszemáni kertben Nagycsütörtök éjszakáján, amikor az igazság és az irgalom szolgálatában meghozta a végső döntést, bár félelem fogta el. Minket is megerősítenek, hogy bármi baj, nehézség esetén is hűek maradjunk, tartsunk ki hitben és szeretetben. Karitász szolgálatunkban sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy felül kell múljuk önmagunkat, kitartónak, következetesnek, türelmesnek és kedvesnek kell maradnunk és jóvégre kell vinnünk a küldetésünket, hogy tanúságot tegyünk Isten végtelen irgalmáról, szeretetéről.

Ehhez nagyonis szükségünk van az angyalok segítségére. Szent Bernát apát tanítása szerint mi is adjunk hálát nekik és értük: „Tisztelettel tartozol nekik jelenlétükért, hűséggel jóakaratukért, és bizalommal őrizetükért. Itt vannak, hogy védelmezzenek, melletted állanak, hogy javadra legyenek. Bár mindezt Isten parancsára teszik, de nagy szeretettel engedelmeskednek neki, és segítenek rajtunk sokféle bajainkban. Ezért nem lehetünk hálátlanok irántuk. Legyünk tehát hűségesek hozzájuk, legyünk hálásak az ily nagy őrzőknek!”

Hirdetések:

·       Október 10-én szombaton 10 órakor kerül sor ünnepi szentmise keretében az idei Caritas Hungarica díjak átadására a Józsefvárosi Plébániatemplomban. A részletekről a karitász csoportvezetőknél és a régióvezetőknél lehet érdeklődni. A részvételhez regisztráció szükséges, mert a vírushelyzet miatt csak korlátozott a létszám. Idei díjazottak: Pálmainé Lakatos Enikő, Saflánszky József, Szigtvári György. Isten éltesse és áldja őket, köszönjük áldozatos szolgálatukat!

·       MINDENKI FIGYELMÉBE AJÁNLOM! Lehetőség van feliratkozni a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület keretében arra, hogy minden nap megkapjuk e-mailen, vagy telefonos applikáció segítségével a Katolikus Egyház Katekizmusának egy-egy rövid szakaszát. Így egy év alatt elolvashatjuk és megismerhetjük katolikus hitünk alapdokumentumát és a megszerzett, elmélyített tudással sokkal magabiztosabban, határozottabban és bátrabban képviselhetjük az Krisztus Urunkat a világban. Erre nekünk is és a világnak is nagy szüksége van. Innen tölthető le: https://www.iec2020.hu/hu/KEK365NEK

·       A következő karitász műsorunk a Mária Rádióban október 14-én szerdán 10.50 órakor kezdődik.

·       Korábbi műsoraink itt hallgathatók meg: https://www.mariaradio.hu/musor/4814/Tevekeny_Szeretet

·       Folyamatban vannak a központi segélyprogramok, melyek minden rászorulónak elérhetők a plébániák karitászcsoportjain kersztül: LAK6, pelenka, gyógyszer program.

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1.

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkozpont.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories: