Fehér ruha

„A győztest fehér ruhába öltöztetik. Nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem megvallom majd Atyám és angyalai előtt” Jel 3,5

Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban!

 A szentírás minden helyen fehér ruháról ír, mint mennyei öltözetről, amikor a megdicsőült Egyházat mutatja be. A fehér ruha, a tisztaság, az ártatlanság, a megdicsőülés jele. Fehér ruhát kap a megkeresztelt, albát hord a szentmisén a papság és az asszisztencia, a Tábor-hegyén Jézus vakítóan fehér ruhában mutatja meg az apostolok közül háromnak és így nekünk is isteni dicsőségét.

A mai (évközi 28. vasárnap, A év) evangéliuma (Mt 22,1-14) arról is szól, hogy aki nem öltözteti magát megfelelő ruhába, az nem mehet be az örök dicsőségbe. A fehér ruha nem lehet szürke, sem fekete, sem színes, mert ott, a mennyei örök hazában csak a tökéletesség, csak a Szeretet van. Nincs félig üdvösség, nincs kompromisszum Isten országában, hiszen ott már nincsen hatalma a gonosz léleknek, a kísértőnek. Ott nincs hazugság, nincs betegség, nincs fájdalom, nincs félelem, nincs semmi, ami megzavarhatná végtelen és végleges örömünket, boldogságunkat. „Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradság, mert az elsők elmúltak.” (Jel 21,3-4)

A szeretetnek és az üdvösségnek, az örök életnek tehát nincs alternatívája. A kárhozat nem alternatíva, hanem teljes bukás, teljes sötétség, az örök halál állapota. Jézus szeretetparancsának éppen ez a lényege.

Mivel a mennyország a végleges hazánk, célunk, egyetlen értelmes jövőképünk, reményünk, már itt a földön is, a küzdő Egyházban is arra kell törekednünk az Egyház tagjaiként, hogy úgy éljünk, hogy méltón vehessük fel a fehér ruhát, a mennyegzős köntöst. Ahogy az Úr Jézus engedelmességével, alázatosságával, áldozatával legyőzte a sátánt, a halált, úgy mindazok (beleértve magunkat is) akkor és csak akkor győzhetünk és érhetünk az egyetlen célba, ha az Ő nyomdokain járunk és úgy élünk, mint Ő.

Ez emberileg teljesen lehetetlen feladat, nélküle, az Ő kegyelmei nélkül ez bizonyosan nem menne. De nem hagyott minket magunkra, hanem Egyháza által a világ végezetéig árasztja ránk Szentlelke ajándékait, a kegyelmeit hordozó szentségeket, hogy a mi szavunk is igen-igen, nem-nem legyen, hogy egy pontot sem vegyünk el vagy tegyünk hozzá a kinyilatkoztatás ’i’ betűjéhez. Ne felejstük el, hogy sohasem enged meg nagyobb terhet számunkra, mint amennyit el tudunk viselne. Nélküle semmire sem jutunk, Vele viszont mindent elérünk a Szentlélek erejével. Ehhez az erőhöz pedig csak egyetlen módon jutunk hozzá, ha hiszünk Jézusban és Atyjában az Istenben. A hitet pedig a cselekedeinken keresztül tudjuk életre váltani, mert anélkül a hit az holt dolog (vö. Jak 2,17).

Azzal, hogy az Egyház karitásztevékenységében részt veszünk, az Istenbe vetett hitünkről teszünk tanúbizonyságot testvéreink, felebarátaink üdvösségének szolgálatára és ezáltal a magunk lelki javára is. Adjunk hálát ezért, és vegyük magunkra Szent Pál szavait: „Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben.” Fil 2,14

Hirdetések:

·         Október 10-én szombaton 10 órakor került sor ünnepi szentmise keretében az idei Caritas Hungarica díjak átadására a Józsefvárosi Plébániatemplomban. Itt olvasható a Magyar Kurír híradása az eseményről: https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-karitaszmunka-pecset-az-evangelium-hirdetesen-atadtak-caritas-hungarica-dijakat-budapesten

·         MINDENKI FIGYELMÉBE AJÁNLOM! Lehetőség van feliratkozni a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület keretében arra, hogy minden nap megkapjuk e-mailen, vagy telefonos applikáció segítségével a Katolikus Egyház Katekizmusának egy-egy rövid szakaszát. Így egy év alatt elolvashatjuk és megismerhetjük katolikus hitünk alapdokumentumát és a megszerzett, elmélyített tudással sokkal magabiztosabban, határozottabban és bátrabban képviselhetjük az Krisztus Urunkat a világban. Erre nekünk is és a világnak is nagy szüksége van. Innen tölthető le: https://www.iec2020.hu/hu/KEK365NEK

·         A következő karitász műsorunk a Mária Rádióban október 14-én szerdán 10.50 órakor kezdődik.

·         Korábbi műsoraink itt hallgathatók meg: https://www.mariaradio.hu/musor/4814/Tevekeny_Szeretet

·         Folyamatban vannak a központi segélyprogramok, melyek minden rászorulónak elérhetők a plébániák karitászcsoportjain kersztül: LAK6, pelenka, gyógyszer program. A LAK6 programra vonatkozó igények benyújtási határideje október 31.

·         Október 15. szerdáig kérjük a régióvezetőktől, hjogy adják meg nekünk, hogy az egyes plébániai karitászcsoportok idén mennyi Szent Erzsébet kenyeret és mennyi gyertyát kérnek (az Egymillió csillag a szegényekért akcióhoz).

·         Kiküldtük a régióvezetőkön keresztül a Gyermekek a gyermekekért karácsonyi ajándékozási programunk tájékoztatóját, melyre a válaszokat november 20-ig várjuk.

Csorba Gábor

állandó diakónus, karitász igazgató

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Erzsébet Karitász Központ

Székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. félemelet 1.

Telefon: +36-1-351-1977

Mobil: +36-30-592-1483

E-mail: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu

Honlap: www.karitaszkozpont.hu

A korábbi egypercesek itt érhetők el: https://karitaszegypercesek.blogspot.com/

Categories:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük