Tevékenységeink

Állandó tevékenységeink:

Hátrányos helyzetű családok segítése program

Szent Erzsébet Karitász Központunk a szegény sorsú családok életkörülményeit ruhanemű, élelmiszer, bútor, és lehetőségeink szerint anyagiak biztosításával igyekszik jobbá, elviselhetőbbé tenni.

Időskorúak gondozása program

Az idős, magatehetetlen, ápolást és gondozást igénylő betegeket életminőségük minél nagyobb mértékű javításával próbáljuk ellátni.

Szegény sorsú családok gyermekeinek támogatása program

A hátrányos helyzetű gyermekek számára anyagi lehetőségeinkhez képest anyagi, illetve élelmiszertámogatást nyújtunk. Beiskolázási segélyt biztosítunk a legrászorultabb gyermekek részére.

Szenvedélybetegek gyógyítása program

Egyéni beszélgetések során, valamint az önsegítő csoportokban lehetőség nyílik közösen keresni, és rátalálni azokra az erőforrásokra, amelyek a józan életvitelben segíthetnek. Önkénteseink rendszeresen látogatnak szenvedélybetegeket kórházakban.

Egyéb karitatív tevékenységeink