Kategória: Egypercesek

200. Keresztutak ideje

200. Keresztutak ideje „Észrevetted-e már, hányszor megyek feléd, hogy megfogjam kezedet? Vezetlek, hogy ne légy bátortalan. A kegyelmek bősége, mely erőt és bátorságot ad, ez vagyok Én. Ez az én
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

199. Egyensúlyvesztés

199. Egyensúlyvesztés „Azok az egyensúlyhiányok, amelyekkel a modern világ küszködik, tulajdonképpen azzal az alapvetőbb egyensúlyhiánnyal függenek össze, amely az ember szívében gyökerezik. Sok ellentétpár ugyanis magában az emberben küzd egymással.
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

198. Lelkinapunk volt

198. Lelkinapunk volt Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

197. A szeretet csúcsa az ellenségszeretet

197. A szeretet csúcsa az ellenségszeretet „Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

196. Erőnk akkor látszik, amikor gyengék vagyunk

196. Erőnk akkor látszik, amikor gyengék vagyunk „Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyengeségben mutatkozik meg a maga teljességében.” (2 Kor 12,9) Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

195. Urunk türelme maga az üdvösség

195. Urunk türelme maga az üdvösség „Mi az Úr ígérete alapján új eget és földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

194. Pálfordulásunk

194. Pálfordulásunk „Megvédelek népedtől és a pogányoktól, akikhez majd küldelek ’’hogy nyisd meg a szemüket, s visszatérjenek a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez, hogy a bennem való
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

193. A karitászmunka öröme a szeretet öröme

193. A karitászmunka öröme a szeretet öröme „A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

192. A keresztségben küldetést, hivatást kaptunk

192. A keresztségben küldetést, hivatást kaptunk „Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: ’Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments

191. Hálaadás XVI. Benedek emeritus pápáért

191. Hálaadás XVI. Benedek emeritus pápáért „A szeretet által tanuljuk meg, hogy a másik embert ne csak a saját szemünkkel nézzük, hanem Isten szemével is, Jézus tekintetével.” (XVI. Benedek pápa, Deus
By Karitász KözpontKaritász Központ
/ no comments