Kategória: Egypercesek

167. AZ Atya szab meg mindent

167. Az Atya szab meg mindent „Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok
By ..
/ no comments

166. A hit legyőzi a világot

166. A hit legyőzi a világot „Mert mindenki, aki Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk..” (1 Jn 5,4) Kedves
By ..
/ no comments

165. Ami szeretet, az tökéletes

165. Ami szeretet, az tökéletes „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok
By ..
/ no comments

164. Testünket áldozatul

164. Testünket áldozatul „Kérlek tehát benneteket, testvérek, Isten irgalmasságára, hogy adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti ésszerű istentiszteletetek. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át
By ..
/ no comments

163. A lelkünk ifjú marad

163. A lelkünk ifjú marad „Istenünk, te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, a biztos remény örömével várják
By ..
/ no comments

162. Az Úr igaz van és végtelen irgalmú

162. Az Úr igaz van és végtelen irgalmú „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Meghaltam, s lám, mégis élek, örökké. Nálam van a halálnak és
By ..
/ no comments

161. Az engedelmesség a szeretet kifejezése

161. Az engedelmesség a szeretet kifejezése Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban! Az Úr, lemondva isteni jogáról, megalázva önmagát, leszállva a Mennyből, valóságos emberré születve teljesen átadta magát a Mennyei
By ..
/ no comments

160. Életünk legyen hálaadás

160. Életünk legyen hálaadás! „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalmassága örökkévaló.” (1Krón 16,34) Kedves Karitász Önkéntesek, Munkatársak, Testvérek az Úrban! A hála, a szeretetre válaszoló viszontszeretet megnyilvánulása. Viszonozzuk a
By ..
/ no comments

159. Maradjunk állhatatosak a szeretetben továbbra is!

159. Maradjunk állhatatosak a szeretetben továbbra is! „Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint
By ..
/ no comments

158. Felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének

158. Felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének „Mária megdicsőült személye a mennyben „a biztos remény és vigasztalás jeleként ragyog Isten zarándok népe számára” (Lumen gentium, 68 – a II. Vatikáni Zsinat dokumentuma). Kedves Karitász
By ..
/ no comments